?

Log in

Однією з най прикріших сторін сучасності є «білі» та «чорні» плями, які все ще залишаються в нашій історії. Перші – прогалини в наших знаннях, ті історичні реалії, які в часи культу особи Сталіна та брежнєвської стагнації потрапили під заборону, були табуйовані й протягом кількох десятиліть всіляко замовчувались. Другі – наслідок прямої фальсифікації історичного процесу, безсоромного пристосовування дійсності до бажаної й «височайше» затвердженої схеми. До таких плям належить і історія національно-визвольного руху, зокрема боротьба ОУН за незалежність, за відродження української держави. Десятиліттями радянська історіографія зображувала ОУН як антинародну, зрадницьку організацію, що перебувала на службі німецьких окупантів і тому заслуговує лише на презирство і ненависть. Як приклад, можна вказати на книгу Клима Дмитрука «Безбатченки», яка у 1980 році вийшла з друку третім виданням! На цій та їй подібних працях виховане не одне покоління громадян колишньої Радянської України. То ж не дивно, що правда про ОУН-УПА, об’єктивне ставлення до членів цієї організації ніяк не стануть надбанням сучасної молоді. В своєму дослідженні автор, використовуючи краєзнавчий матеріал і останні публікації з історії України, прагне спростувати один із міфів радянської доби – це міф про те, що ОУН діяла виключно на Західній Україні, спираючись на синків «не добитих» куркулів та інші «класово ворожі елементи». Показовою в цьому плані є доля Федора Вовка (Івана Вовчук) – колишній директор Нікопольської СШ № 9, потім активний член оунівського підпілля а після війни – один із впливових діячів еміграції, член Проводу ОУН-Бандери він своїм життям і діяльністю засвідчив справедливий характер боротьби ОУН, яка мала широку підтримку як на Заході України, так і на Сході.
Захопивши у 1941 році Україну, німецькі окупанти знищили її цілісність і встановили колоніальний режим. Дніпропетровщина увійшла до Рейхкомісаріату України (центр у Рівному), очолюваного Еріхом Кохом. У перші дні війни Організація українських націоналістів (ОУН), зокрема та її частина, яка йшла за А. Мельником, покладала певні надії на Німеччину. Більшість же ОУН була невдоволена курсом Мельника на зближення з німцями. Цю частину очолив С. Бандера. Він виступав за утворення власної армії і розгортання боротьби за незалежність України, спираючись на сили українського народу. Увечері 30 червня 1941 р., зразу ж після відступу Червоної Армії зі Львова, скликані керівництвом ОУН-Б Українські національні збори прийняли рішення відновити державну незалежність України та сформувати національний уряд, головою якого став Я. Стецько, один з провідних діячів ОУН-Б. Ця подія широко висвітлювалась в тогочасній українській пресі, зокрема в газеті «Сурма».
Однак вище керівництво Німеччини відмовилося підтримати проголошення незалежної Української держави і 9 липня уряд Я. Стецька був розпущений, а 15 вересня 1941 р., за наказом Гітлера були ув’язнені С. Бандера і Я. Стецько. Тоді ж окупанти заарештували близько 300 членів ОУН, а 15 керівних діячів ОУН – розстріляли. ОУН-Б перейшла до саботажу політики німецької влади і підготовки власних збройних сил для боротьби з окупантами, розширення підпільної мережі.
Ця мережа охопила не лише західні, а й значною мірою центральні, східні та південні області України. Велику роль в їх організації відіграли так звані «похідні групи». Відомо, що на схід була відряджена група Стахіва, яка розгорнула свою діяльність на Донбасі та Дніпропетровщині. У Дніпропетровській області оунівські групи сформувалися в обласному центрі, а потім і в усіх великих містах – Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі, Новомосковську. Організованих членів підпільних оунівських груп улітку 1943 р. налічувалося в області до 5 тисяч. Вони друкували нелегальну літературу, листівки, виробляли підроблені документи.
Одним з активних членів ОУН в Нікополі був Федір Іванович Вовк. Уродженець Полтавщини, він у 1936 році переїздить до Нікополя і незабаром очолює новозбудовану середню школу № 9. Коли 17 серпня 1941 року німці захопили Нікополь, Федір Вовк, як і більшість жителів міста, залишився в окупації. Незабаром він стає членом ОУН і займає посаду головного агронома земельної управи Нікопольської округи. Цьому сприяло те, що він закінчив сільськогосподарський факультет Харківського держуніверситету і деякий час працював співробітником Науково-дослідного інституту рослинництва. Мав Ф. Вовк і досвід роботи головним зоотехніком в радгоспі «Гігант» на Харківщині. Не відомо, але можливо, що саме його переконання і стали причиною зміни місця проживання саме у 1936 році, коли починається масове викорінення генетики і набуває обертів «лисенківщина». Що не викликає ніяких сумнівів так це те, що Ф. Вовк на власні очі бачив наслідки сталінської колективізації і наступної пости шевської русифікації, знав він і про гучні процеси, які супроводжували погром всього українського. Селянин з діда-прадіда не міг він зрозуміти і те, що діялось в Нікополі в переддень відступу Червоної Армії. Виконуючи сталінський наказ – жодного кілограма зерна ворогу – радянська влада підпалила зернові склади і, як пригадують старожили міста, зерно горіло два тижні, а люди потім розгрібали згарище сподіваючись знайти вціліле збіжжя і так врятуватися від голодної смерті. Все це, очевидно, вплинуло на свідомість Федора Івановича і сприяло переходу його на позиції інтегрального націоналізму, вступу до ОУН-Б.
На етапі становлення національно-визвольного руху Головний провід ОУН прийняв постанову, в якій чітко визначалася стратегічна мета та тактична лінія організації: «Готуватися до довгої, затяжної та упертої боротьби з німецькими окупантами і дотримуватися тактики накопичення сил.» Свою мету Нікопольський осередок ОУН бачив у протидії вивозу продовольства і молоді до Німеччини. Ф. Вовк добре розумів, що відвертий саботаж нічого крім посилення репресій проти селян не дасть, а тому, використовуючи свою посаду він виявляв однодумців і вчив їх приховувати від ворога справжню інформацію, вести подвійний облік.
Восени 1941 року за участю Ф. Вовка в Нікополі була створена агрошкола, яка стала ефективним засобом порятунку молоді від вивезення до Німеччини. Як пригадує Микола Григорович Рубан, перед черговим формуванням ешелону з робочою силою, за наказом Ф. Вовка всі учні школи (близько сотні хлопців і дівчат старше 15 літнього віку) терміново вирушали в села на «практику», поверталися з якої далеко не всі – частина так і залишалася в селах, працюючи в збережених німцями колгоспах аж до закінчення війни.
Окрему сторінку в історії Нікопольської ОУН становить діяльність Ф. Вовка спрямована на порятунок єврейської сім`ї Сари Баст, яка складалася з п’яти чоловік. Всі вони були нелегально переправлені в села, а один з хлопчиків (Віктор) три місяці жив у сім`ї Федора Івановича, як його власний син.
Діяльність оунівського підпілля на Нікопольщині була досить успішна і на кінець 1943 року організація об’єднувала до ста членів. Саме стільки нікопольців було заарештовано і притягнуто до суду за «націоналістичну діяльність» після відновлення радянської влади в місті. Якщо ж взяти до уваги, що частина членів ОУН не була виявлена органами НКВС, а ще якась кількість (серед них і Ф. Вовк) залишила Нікополь і потім продовжувала боротьбу в лавах УПА, то, як це не дивно, вплив націоналістичного підпілля і його масовість значно перевищували радянське комуністичне підпілля. Для порівняння можна навести такі цифри – за час окупації в Нікополі діяло чотири радянські підпільні групи: група М. Хілінського (вихідця з Львівщини, студента Нікопольського педучилища), «За Радянську Батьківщину», «Месник» і група Кардашова. Загалом всі ці групи об’єднували до 80 чоловік, а найчисельніша з них – до 40. Зайве говорити, що всі ці групи не маючи досвіду були швидко викриті і знищені. Натомість оунівське підпілля, керуючись суворими правилами конспірації, уникло розгрому і лише восени 1943 року втратило одного з активних діячів В. Щипського, деякі технічні засоби та частину господарських зв’язків. І це при тому, що організація вела активну роботу серед населення. Так було організовано видання міської газети «Промінь» (редактор – І. Поночовний), створено осередок «Просвіти», діяв самодіяльний театр (Федір та Марія Грогуленки, Петро Крутінь ), а на сцені клубу колгоспу ім. Крейсера «Аврора» неодноразово ставилась «Наталка Полтавка» І. Котляревського та «Паливода ХХ століття». Авторство останньої п’єси невідоме.
У 1942 році була проведена і відчайдушно смілива акція – напад на поліцейську дільницю де утримувався священик Спасо-Преображенського собору Яків. Звільнення отця Якова здійснила група юнаків з ОУН і хоча сусіди здогадувалися про участь деяких з них у нападі – не знайшлося жодного, хто б повідомив до поліції.
В лютому 1944 року Нікополь було звільнено від німецьких окупантів і найбільш активні члени ОУН змушені були місто залишити. Скільки їх і як склалася подальша доля цих людей встановити не вдалося. Проте відомо як склалося життя колишнього директора СШ№ 9, потім головного агронома і одного з керівників оунівського підпілля Федора Вовка (Івана Вовчука).
Після війни за завданням Проводу ОУН Ф.І.Вовк у 1949-1950рр. працює Головою Центрального Представництва українських емігрантів у Західній Німеччині, бере участь у редколегії мюнхенського тижневика “Українська трибуна”.
У 1950р. за завданням проводу ОУН Ф.І.Вовк переїздить до США, де стає редактором газети “Національна трибуна” (1950-1952рр.), а з 1953р. очолює Організацію Оборони Чотирьох Свобод України як Голова її головної управи. При цьому він залишався членом Проводу ОУН С.Бендери.
Ф.І.Вовк також очолив видавництво “Вісник” та однойменний журнал, через який проводив інформаційну роботу серед українців діаспори та громадян іноземних держав про стан України і боротьбу національно-визвольного руху за її незалежність. Він був автором багатьох творів ідеологів українського націоналізму у віснику “ООЧСУ”. У своїх творах він писав: “В імперському комплексі СРСР Україну, як і інші неруські національні республіки, силою включені в нього, перетворено на “суверенну” колонію у формі УРСР. На папері ніби існує державність, а в політичному житті націю позбавлено всіх елементів державного життя. Державність на показ стала знаряддям в руках імперської влади більшовиків для боротьби з національною окремішністю і самобутністю.»
Протягом двох термінів І.Вовчук (Ф. Вовк) був Головою політичної Ради Українського Конгресового Комітету Америки (УККА). Як член Проводу ОУН він був найближчим соратником не тільки С.Бендери, але й Я.Стецька, С. Ленкавського, співпрацював з пресовими органами ОУН “Шлях перемоги”, “Гомін України”, “Визвольний Шлях”.
Життєвий шлях І. Вовчука був спрямований до здійснення Великої Ідеї, яку він беззастережно сповідував – вільної Української Держави. На тому шляху часто зустрічав він особисто і зловісний поговір, і гіркий осуд. 14 травня 1979р. в Пітсбургу, Пенсільванія, за три тисячі миль від України, з якою ніколи не розлучався, на 77 році життя помер Іван Федорович Вовчук він же Федір Іванович Вовк.
Як свідчили численні промовці «він залишив цей світ з почуттям чесно виконаного обов`язку супроти Батьківщини – його довголітню віддану працю на користь її визволення. Завдяки його заходам залишився нам і той непроминальний вклад в українську культуру – численні вартісні видання, як і його власна політична публіцистика. І все це є те, що повинно карбуватися у нашій вдячній пам`яті про Івана Вовчука.»
На закінчення слід відмітити, що питання організації та діяльності оунівського підпілля на східних теренах України вивчено не достатньо і все ще чекає на своїх дослідників. Пропонований реферат лише окреслює коло проблем і є лише однією з не багатьох спроб привернути увагу до названої тематики, розвіяти той туман, що майже сімдесят років напускала радянська влада і який все ще міцно тримається в свідомості переважної більшості моїх земляків.


Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002
2. Вовк Ф.І. Вибрані публіцистичні твори: видані з нагоди 100-ї річниці з дня народження. – Дніпропетровськ: Пороги, 2003
3. Ігнатов А.Ф., Плахтій І.С., Щефель С.В. Історія України: ч.2 (1917 - 1997): Навч. посібник для вищих навч. закладів / Харк. Держ. Акад.. технол. та орг. харчування – Харків, 1999
4. Меньшиков Г.И., Позняков К.И., Пятигорец А.И. Никополю 200. – Днепропетровск, 1980
5. Перепадя П.Г. Драматична рапсодія. Історичний нарис про Нікополь, Нью-Йорк і не тільки… з елементами детектива. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2003
6. Спогади жителів Нікополя: Штанька В.М., Крутіня П.Й., Грогуленка Т.Ф.

Анекдот о школе

Приходит к директору школы учитель истории и жалуется: "Представляете, наши школьники ничего не знают! Они даже не знают кто взял Бастилию!!!" Директор спокойно так отвечает: "Ничего. Пойдем разберемся"
Заходят они в класс. Директор и говорит: "Так. Я не буду разбираться, кто взял Бастилию! Но чтобы завтра была на месте!"
В школе, изучая тему Великой французской революции, учителя рассказывают о всенародном восстании жителей Парижа и штурме "символа абсолютизма" - Бастилии. При Союзе, 14 июня отмечался едва ли не как всенародный праздник и обязательно указывался во всех календарях. Среди населения даже ходили анекдоты на тему Бастилии. Так формировался миф соответственно которому - Бастилию штурмовали массы возмущенных парижан. Но, Игорь Моргунов из Москвы, в одном из специализированных журналов приводит интересные цифры: из 800-тысячного населения Парижа, в "штурме" Бастилии участвовало всего около 800 человек! Этим "революционерам" платили по 12 франков в день! Без всякого штурма, когда спустили подъемный мост, толпа во главе с Моретоном де Шабрильяном и другими, ворвалась в тюрьму, убив четырех офицеров и большинство солдат-инвалидов. Вот так и началдась - Великая французская рекволюция!
 

Завдання на встановлення правильної послідовності

335. – ВАГБ;

336 – АВБГ;

337 – БГАВ;

338 – БГАВ;

339 – ГАВБ;

340 – ВАБГ;

341 – БГАВ;

342 – ГАВБ;

343 – ВБГА;

344 – БГАВ;

345 – ВГАБ;

346 – БГВА;

347 - ?

348 – ВБГА;

349 – БГАВ;

350 – ВГАБ;

351 – ВБГА;

352 – БАГВ;

353 – БАГВ;

354 – ГБАВ;

355 – ВГАБ;

356 – АГБВ;

357 – БГАВ;

358 – БВАГ4
Стосовно 347 маю певні сумніви, то ж відповіді не даю 

Завдання на встановлення відповідності309. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями.
1 Виникнення Київської Русі Б. «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши «Я їм противник, і вам нічого давати...»
2 Розквіт Київської Русі Д. «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів...»
3 Київська Русь за часів роздробленості А. «А на завтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: «Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський...»
4 Українські землі у складі Великого князівства Литовського В.«Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами, він змужнів… і на знесилених русів владу свою поширив...»

310. Установіть відповідність між подіями та іменами князів, причетними до них. 1.«І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його булла срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...» Б. Володимир Великий
2.«На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. Татари ж, перемігши, пішли далі...» Д. Данило Галицький
3.«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...» А. Святослав Ігоревич
4. «Заложив він город – великий Київ, а в города сього ворота Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну...» В. Ярослав Мудрий

311. Установіть відповідність між заходами та діячами, які їх здійснили.
1 Створення перших осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів». В княгиня Ольга
2 Запровадження християнства як державної релігії Київської Русі. Д князь Володимир Великий
3 Укладення першого писаного збірника руських законів. Г князь Ярослав Мудрий
4 Організація з’їзду князів у Любечі. Б князь Володимир Мономах
312. Установіть відповідність між подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.
1 «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на високому місці посеред города...» Б Хст.
2 «Заложив він у городі Києві ворота Золоті, ...також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну...» В ХІст.
3 «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди... Цесарград двомастами кораблів оточили. ...знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило...» А ІХст.
4 «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...» Д ХІІІст.
313. Установіть відповідність між роками та подіями.
1 1097 р. Б З’їзд князів у Любечі.
2 1113 р. Г Укладення ченцем Нестором «Повісті минулих літ».
3 1187 р. А Перша літописна згадка назви «Україна».
4 1199 р. Д Утворення Галицько-Волинського князівства.

314. Установіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали до середини XVI ст.
1 Велике князівство Литовське Д Київщина, Волинь, Підляшшя, СхіднеПоділля 2 Польське королівство В Галичина, Холмщина, Західне Поділля
3 Московське царство Г Чернігово-Сіверщина
4 Молдавське князівство (васал Османської імперії) А Буковина

315. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1 Фільварок Г. Господарство, засноване на праці кріпосних селян і орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж.
2 Община В.Територіальне самоврядівне об’єднання людей, у спільному володінні якого були земля й угіддя.
3 Панщина А Відробіткова форма селянських повинностей на користь феодала.
4 Слобода Д Поселення, яке отримувало на певний час пільги на виконання повинностей.

316. Установіть відповідність між подіями та роками.
1 Видання Ш. Фіолем у Кракові кирилицею «Часослова», «Октоїха». Д 1491 р.

2 Створення Пересопницького Євангелія. В 1556 – 1561 рр.

3 Видання І. Федоровим у Львові «Апостола» та «Букваря». А 1574 р.

4 Перше видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Синопсису». Б 1674 р.

317. Установіть відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини середини XVII – XVIII ст. та їхньою компетенцією.
1 Генеральна військова канцелярія Г Військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою, вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру.
2 Генеральна військова рада А Представницький інститут, який розглядав загальні державні справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання «статей» при обранні гетьмана.
3 Генеральний військовий суд Д Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя.
4 Генеральна скарбова канцелярія Б Орган, що відав справами збору натуральних і грошових податків із населення, прибутками та видатками держави, військовими та ранговими маєтностями.
318. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.
1.Повстання на Правобережній Україні під проводом С. Палія (1702 – 1704 рр.) Д. Об’єднання гетьманом І. Мазепою Лівобережної та ПравобережноїУкраїни.
2 Перехід гетьмана І. Мазепи на бік Карла ХІІ А. Зруйнування Чортомлицької Січі.
3 Похід П. Орлика на ПравобережнуУкраїну (1711 р.) Г. Спустошення Правобережжя ногайцями, контрнаступ російських військ і примусове переселення людей на лівий берег Дніпра.
4 Другий поділ Речі Посполитої (1793 р.) Б Включення Правобережної України до складу Російської імперії.

319. Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися.
1 Діяльність у Львові гуртка «Руська трійця». Б 1832 – 1837 рр. 2 Реформи Олександра ІІ в Російській імперії. Д 1860 – 1870 –ті рр.
3 Оборона Севастополя під час Кримської війни. А 1854 – 1855 рр.
4 Реформи МаріїТерезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії В 1770 – 1780-ті рр.

320. Установіть відповідність між роками та основним змістом реформ, запроваджуваних у ці роки.
1. 1861 р. Г Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів.
2. 1864 р. А Створення виборних місцевих органів самоврядування – земств – у лівобережних та південних губерніях України.
3. 1870 р. В Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування
4. 1874 р. Д Скасування рекрутської повинності та впровадження загальної військової повинності строком до 6 – 7 років.

321. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.
1 М. Костомаров В. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член- корреспондент Російської академії наук (з 1876 р.).
2 В. Антонович Д. Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).
3 М. Драгоманов А. Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».
4 М. Максимович Г. Працював викладачем Московського університету, директором ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св. Володимира (1834 – 1835 рр.)

322. Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії). 1 М. Лисенко Д. Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда».
2 М. Пимоненко А. Художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок».
3 С. Гулак-Артемовський Г. Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм».
4 М. Леонтович Б. Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня» класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик».

323. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.
1 Українська революція (1917 – 1918 рр.) Г. Українська Центральна Рада, Універсал, українізація армії, Українська Народна Республіка, радянська влада.
2 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.) Б. Конституція УНР, Українська держава, Директорія, Акт злуки, «воєнний комунізм», продрозверстка.
3 Україна в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.) Д Продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР, Конституція УСРР, коренізація. 4 Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.) А П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

324. Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та уривками з них.
1 І Універсал Б. «...не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сампорядкувати своїм життям.Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані... Всенародні Українськ 3бори (Сойм)...»
2 ІІ Універсал В. «...ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійсненя автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»
3 ІІІ Універсал А. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської...ми твердо станемо на нашій землі...»
4 IV Універсал Д. «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною... суверенною державою українського народу...»

325. Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього прийняття.
1 «...Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...» Б. 7 (20) листопада 1917р.
2. «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України. ...Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються...»
Г. 29 квітня 1918 р.
3 «...воєдино зливаються ...частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка...»
Д. 22 січня 1919 р.

4 «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною ні від нікого незалежною, суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами... ми хочемо жити в згоді й приязні...»
В. 9 (22) січня 1918 р


326. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками. 1.Укладення Брест-Литовського мирного договору.
В Вихід України з Першої світової війни.
2.ОприлюдненняУкраїнською Центральною Радою Другого Універсалу.
Б Урядова криза та утворення нового коаліційногоТимчасового уряду.

3.Перемога збройного повстання більшовиків у Петрограді.
Д Утворення Українською Центральною Радою Крайового комітету з охорони революці

4. Ультиматум Раднаркому РСФРР Українській Центральній Раді.
А Війна радянської Росії протии УНР.

327. Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.
1. Наддніпрянщина та Слобожанщина
Г Українська РСР
2. Східна Галичина та Західна Волинь
А Польська Республіка

3. Північна Буковина та Південна Бессарабія
Д королівство Румунія

4. Закарпаття
Б Чехословацька Республіка

Думаю, що буде і далі.

Частина 5

298. Коли було прийнято цитований нижче документ? «Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язкуз державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН... ВерховнаРада Української РСР урочисто проголошує незалежність України...»
В 24 серпня 1991 р.

299. Які обставини спричинили появу цитованої нижче постанови? «Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності... посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань... Президія Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність КомпартіїУкраїни».
Б Підтримка керівництвом Компартії України спроби державного перевороту 19 – 21 серпня 1991 р. та сприяння його здійсненню в Україні.

300. Яке питання було винесено на всеукраїнський референдум, що відбувся 1 грудня 1991 р.?
Г «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»

301. Створення Співдружності Незалежних Держав пов’язане з іменами
А Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Єльцина.

302. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела? «На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки – на кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003р. всього 47,7 млн».
Б депопуляцію

303. Які завдання державотворення в Україні було вирішено на початку 1990-х років?
2. Установлено недоторканність кордонів, регламентовано режим і порядок їх охорони.
4. Створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку.
5. Сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною.
В 2, 4, 5

304. Назву якої державної інституції пропущено в цитованому нижче документі? «...контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і межах її юрисдикції здійснює Уповноважений __________ з прав людини, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами...»
Б Верховна Рада України (омбудсмен, з 2007 р – Карпачова Н.М.)

305. У якому документі зафіксовано такі постулати: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави»?
А КонституціяУкраїни

306. У якому році було прийнято закон, який містить такі рядки: «...вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та його наслідків... Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу»?
Г 2006 р.

307. «Геополітика» – це В концепція, що вбачає в політиці, яку проводить держава, визначальну роль географічних факторів – положення країни, клімат, природні ресурси тощо.

308. Укажіть дату відзначення Дня Соборності України.
А 22 січня.

Буде ще. Див. за 07.06.2010
171. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела? «Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових споруд. Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3». В Галичина
172. Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено А відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.
173. У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано Г проголошення автономії України.
174. Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.? 1. «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ... уряд по пропозиціям Центральної Ради...» 3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось протии замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...» А 1, 3
175. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.
176. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». Б В. Винниченка
177. Збройний виступ самостійників у Києві спричинено Б оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.
178. Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді? В «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...» (З інструкції Тимчасового уряду)
179. До якого періоду Української революції належать цитовані документи? 1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів». 2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад». В листопад – грудень 1917 р.
180. У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено 2 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою вУкраїні. 3 скасування приватної власності на землю поміщиків та інших не трудових господарств. В 2, 3
181. ПадінняУкраїнської Центральної Ради (УЦР) спричинено Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.
182. Коли відбулася описана нижче подія? «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються». Г 29 квітня 1918 р.
183. Який документ містить такі рядки: «…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взятии на себе тимчасово всю повноту влади»? А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського
184. Що з указанного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського? 1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам окупаційної влади. 3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань. 5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії. А 1, 3, 5
185. Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела? «Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створенняв Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...» Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського
186. Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна проти гетьманської адміністрації, німецьких і австрійських окупаційних військ? Г 4 (територія сучасноїЗапорізької області, м.Гуляйполе)
187. У жовтні 1918 р. Було створено два українських державних університети в містах Г Кам’янець-Подільській, Київ.
188. Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж Б квітня – грудня 1918 р.
189. У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою В організації повстання протии гетьмана П. Скоропадського.
190. До складу створеної Українським національним союзом Директорі ївходили Б В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.
191. У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив Г ДиректоріюУНР.
192. Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР? Уповноважена силою і волею трудящих України...Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих... соціальних і політичнихформ». Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського
193. Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це В ТрудовийКонгресУкраїни.
194. На карті заштриховано територію Б окуповану військами Антанти наприкінці січня 1919 р.
195. У 1918 р. Було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію з метою А утвердження більшовицької диктатури шляхом терору.
196. На карті заштриховано територію В охоплену антибільшовицьким повстанням отамана М.Григор’єва в травні 1919 р.
197. Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала Г спільні воєнні дії протии Червоної Армії на території України.
198. Перебіг яких подій відображено на карті? В Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.
199. У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору Б Польська Республіка визнала існування УСРР.
200. «Лінія Керзона» – це А східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р.
201. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років? 1.«Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного господарства дістають право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу...» 2.«Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих...» А Відображено в обох уривках.
202. Державно-політичний статус УСРР у 1921 – 1922 рр. визначався А «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади.
203. Процес конституційного оформлення СРСР завершився Г 1924р.
204. У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО? А енергетичній
205. Що було характерним для економічного життя УСРР у 1920-х роках? 1. Продподаток 2. Кооперація 5. Госпрозрахунок В 1, 2, 5
206. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.
207. «Криза збуту», що охопила економіку УСРРу 1922 – 1924 рр., характеризувалася Г падінням цін на сільськогосподарську продукцію в умовах зростання цін на промисловіовари.
208. Які заходи здійснювалися партійно-державним керівництвом УСРР у галузі сільського господарства республіки впродовж 1921 – 1928 рр.? 1. Зведення всіх податків із селянського двору до єдиного сільгоспподатку в грошові йформі. 3. Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств. 5. Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян. Б 1, 3, 5
209. Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 1920-х – напочатку 1930-х років, є правильними? 2. Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності. 3. Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання не українського населення. В 2, 3
210. У результаті здійснення вУкраїні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату.
211. Політика коренізації, що здійснювалася вУкраїнів 1920-х – на початку 1930-х років, передбачала Б створення національних адміністративних районів, забезпечення культурних прав національних меншин.
212. Олександр Шумський і Михайло Волобуєв у 1920-хроках А критикували кадрову та економічну політику союзного керівництва в Україні.
213. У 1920-х роках в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» – це Б літературно-художні об’єднання.
214. З іменами М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хмари в історії української культури 1920-х років пов’язано В започаткування літературного угрупування «неокласиків».
215. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «...з 1919 р. Член КП(б) У, один із засновників Спілки письменників «Гарт» (1923), журналів «Літературний ярмарок» (1928), «Політфронт» (1930). Автор творів «Вальдшнепи», «Україна чи Малоросія». Ініціатор літературної дискусії 1925 – 1928 рр.». А М. Хвильового
216. Курс на індустріалізацію проголошено Б 1925 р.
217. Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були вищими, ніж в європейських країнах, завдяки Г форсованій індустріалізації.
218. Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що стало характерним для промисловості України кінця 1930-х років порівняно з 1920-мироками. Г. Концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському секторі, що домінував у виробництві промислової продукції республики
219. Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено Б 1929 р.
220. Що з указанного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-хроках? 2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби. 3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва. В 2, 3
221. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-хроках? 1.«Загальні збори бідноти... виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно». 3.«Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи...» Б 1, 3
222. Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято В 1932 р.
223. Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня 1933 р. Б контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану.
224. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1930-хроків? 1.«Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих». 2.«Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік». В Лише в другому.
225. На карті позначено області Г що зазнали найбільших людських втрат від голодомору 1932 – 1933 рр.
226. Конституція Української РСР 1937 р. Законодавчо закріплювала Б перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства.
227. «Розстріляне відродження» – умовна назва В літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої сталінським режимом.
228. З іменами Амвросія Бучми, Леся Курбаса, Гната Юри пов’язаний розвиток Б театральногомистецтва.
229. Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років? В селяни-власники, промисловці, підприємці
230. Про який судовий процесс йдеться в уривку з історичного джерела? «На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті». Б «Спілка визволення України»
231. Укажіть назви мирних договорів, у яких, серед іншого, визначалася державна належність західноукраїнських земель у 1920-хроках. 2. Сен-Жерменський 4. Тріанонський 6. Ризький Б 2, 4, 6
232. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія... вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до...» В Королівства Румунія.
233. Уряд якої країни вживав упродовж 1920 – 1930-х років описані нижче заходи? «На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало». В Польщі
234. Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву Б пацифікація.
235. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України? Б 1939 р.
236. Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»? Г 4 (Північна Буковина)
237. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920 – 1930-х роках? А «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».
238. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок Г Нарев, Вісла, Сян.
239. Друга світова війна розпочалася нападом Г Німеччини на Польщу.
240. Коли відбулася описана нижче подія? «Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. ...радянський уряд не може... байдуже ставитися до того, що ...українці та білоруси, які проживають натериторії Польщі, кинуті на призволяще. ...радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії». В 17 вересня 1939 р.
241. Коли було укладено цитований нижче документ? «Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: Стаття І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі». В 28 вересня 1939 р.
242. Політика радянізації західних областей Українив 1939 – 1941 рр. характеризувалася Б націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників.
243. У наслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР Г Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабію поділено між Українською та новоутвореною Молдавською РСР.
244. Укажіть причину поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни? В Масові репресії наприкінці 1930-х років протии армійського командного складу.
245. Найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни відбулася в районі міст А Луцьк – Рівне – Броди.
246. У результаті бойових дій літа – осені 1941 р. Німецькі війська та їхні союзники Б захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.
247. На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на В грудень 1943 р.
248. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних цілей, передбачали А нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.
249. Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході Б Сталінградської битви.
250. «Рейкова війна» – це В операції радянських партизанів із руйнування залізниць, мостів, знищення ешелонів, здійснені напередодні та під час Курської битви.
251. Перебіг якої воєнної операції Червоної Армії описано в уривку з історичного джерела? «Під безперервним вогнем артилерії та ударами німецької авіації війська змушені були проводити переправу... часто переправлялися через річку без танків і важкої артилерії. Під вогнем ворога воїни пливли на правий берег хто як міг: тримаючись за дошки, плащ-намети, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді». Б Київської наступальної операції
252. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ здійснювалася впродовж В січня – лютого 1944 р.
253. Коли відбувалася воєнна операція Червоної Армії, завершальний етап якої описано в уривку з історичного джерела? «Під ударами радянських військ німецькі та румунські дивізії відступали з півночі та сходу півострова до Севастополя. Війська 4-го Українського фронту розпочали штурм севастопольських укріплень в напрямку Північної бухти. Особливо запеклі бої точилися на Сапун-горі, яка булла ключем оборони міста. 9 травня Севастополь було звільнено. Рештки німецького угрупування відійшли на мисс Херсонес, де були знищені, або взяті в полон». Б 1944 р.
254. На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на Г червень 1944 р.
255. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй? Б 1945 р.
256. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку: «1921 – 1923 рр., 1932 – 1933 рр., 1941 – 1945 рр., 1946 – 1947 рр.»? В 1941 – 1945 рр.
257. 1945 рік в історії України пов’язаний із Г початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.

258. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела? «Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни в наслідок війни». Г репатріація

259. Особливість процессу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 – початок 1950-хроків) визначалася 1 першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики. 4 опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу. 5 відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили. А 1, 4, 5

260. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-хроків) характеризувався
В першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси РадянськогоСоюзу.

261. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-хроків)? 1. «Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі фізичні труднощі, жінки працювали забійниками, прохідниками на шахтах, металургами, будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%». 2. «Житлові й побутові умови населення, незважаючи на значні масштаби будівництва, залишалися важкими. Мільйони сімей жили в бараках, перенаселених «комуналках», не пристосованих для життя підвальних приміщеннях...»
А Відображено в обох уривках.

262. «Операція «Вісла» – це Б примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.

263. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процесс радянізації західних областей України після Другої світової війни? Г Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.

264. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-хроків) полягалав Б уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

265. Укажіть прізвища діячів, які відіграли важливу роль у розвитку культури України в другій половині 1940 – напочатку 1950-хроків? 1. О. Гончар 2. В. Сосюра 5. Ю. Яновський В 1, 2, 5

266. Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання? «Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, що проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною». Б другої половини 1940 – початку 1950-хроків

267. Що було однією зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)? Г Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

268. «Реабілітація» – це В виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

269. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Упродовж 1953 – 1958 рр. Державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на продукти сільського господарства збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно – у 7 разів, на картоплю – у 8, на продукти тваринництва – у 5,5 раза. Дозволено видавати колгоспникам грошовий аванс – 25% коштів, що отримували колгоспи відреалізації худоби та продуктів тваринництва». Заходи, вжитіпартійно-державнимкерівництвомУРСР, передбачали Г посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

270. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництвав 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України? 3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва. 5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників. 6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня. Г 3, 5, 6

271. «Раднаргоспи» – це Г органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

272. Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів здійснювалося впродовж В 1957 – 1965 рр.

273. Децентралізація управління промисловістю вдругій половині 1950-х років відбулася в наслідок А упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

274. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів? Б Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

275. У наслідок упровадження в 1957 р. територіального принципу управління народним господарством В поглиблено регіональну спеціалізацію.

276. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу «відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови? 2. Розширення площ посівів кукурудзи. 3. Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників. В 2, 3

277. До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.? Б Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузях освіти, науки, культури та інформації.

278. У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення? «В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного реактора». А 1950-х рр.

279. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

280. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує В належність до «шістдесятників» в українській культурі.

281. На чию адресу були висунуті такі звинувачення? «Ця «праця» має явний антирадянський характер... в ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, робиться спроба... розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів класиків марксизму-ленінізму з національного питання». Б І. Дзюби
282. Якого твору О. Гончара стосуються цитовані нижче звинувачення? «...товариш Гончар, зрілий майстер художнього слова, автор відомих творів «Прапороносці», «Людина і зброя», в своєму новому романі... як в кривому дзеркалі змалюва впрацю, побут та духовний світ металургів і колгоспників Подніпров’я, провівши ворожий водорозділ між керівниками та масами». В «Собор»

283. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними? «У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше». Б деформованість структури економіки

284. Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років? 2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту. 3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення. В 2, 3

285. Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – перебудова»? В дисидентство

286. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з Г проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

287. Які цілі діяльності Української Гельсінської групи? 1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні. 3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини. В 1, 3

288. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-хроків? А Мирний, ненасильницький характер боротьби.

289. Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація А «...про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах...»

290. Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи В ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні.

291. Леонід Осика, Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук здійснили вагомий внесок у розвиток Г кіномистецтва.

292. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «У зараженному радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котріз нали – зобов’язані були знати! –весь трагізм ситуації, що склалася...» Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою В приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи.

293. У якому році в СРСР відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі? В 1988 р.

294. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства другої половини 1980-хроків? 1. «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає». 2. «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя». А Відображено в обох уривках.

295. Важливим кроком до об’єднання національно-демократичних сил наприкінці 1980-х років було В формування всеукраїнської організації – Народного руху України за перебудову.

296. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки А скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві.

297. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося Б проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР.

Це також не все. Далі див. за 31.05.2010
 О том, что императрица Елизавета Петровна тайно венчалась с Алексеем Розумом, в последствии светлейшим князем Разумовским, известно практически всем мало-мальски интересующимся историей. Однако учебники умалчивают кто и когда их венчал? Оказывается, что венчал их обычный приходской священник из Козельца Кирилл Тарловский. Это событие изменило его жизнь. Царица сделала его духовником и наставником своей невестки - будущей императрицы Екатерины II.  Жизнь в столице не сложилась и, после дворцового переворота, Тарловский бежит на Украину, в запорожские степи. Там его нашли запорожцы и, попав на Сечь, он становится "диким попом" Со временем гнев императрицы прошел и она простила Тарловского и даже пожаловала ему имение в Новомосковском уезде. 

116. Друга Малоросійська колегія булла скасована царським урядом, тому що

Г завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України.


117. У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони

А ПравобережноїУкраїни.


118. «Жалувана грамота дворянству» (1785 р.) імператриці Катерини ІІ передбачала

Г зрівняння в правах української старшини з російським дворянством.


119. На карті позначено території, що ввійшли до складу

Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої. Результати якого з поділів відображено на карті?

Б Першого та Другого


120. Унаслідок проведення в 1770 – 1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії

А змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви.


121. Яку із зображених на фото пам’яток архітектури збудованоу XVIII ст.?

Г


122. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«У 1812 р., під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817 – 1821рр. – директор Полтавського театру».

В І. Котляревського


123. Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку:

«Д. Бортнянський – І. Григорович-Барський – М. Березовський – А. Ведель»?

Б І. Григорович-Барський


124. Про який твір йдеться в уривку з історичногоджерела?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

В «Енеїда» І. Котляревського


125. Які з указаних нижче подій відбулися впродовж першої половиниХІХст.?

1. Заснування Кирило-Мефодіївського братства.

3. Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».

5. Утворення «Товариства об’єднаних слов’ян».

6. Скасуванняпанщининазахідноукраїнськихземлях.

В 1, 3, 5, 6


126. Селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814 – 1835 рр. очолював

А У. Кармелюк.


127. У результаті російсько-турецькихвоєн 1806 – 1812 та 1828 – 1829 рр.

В включено до складу Росії землі з українським населенням


128. Знищення Задунайської Січі спричинено

Г переходом задунайських козаків на бік Росії під час російсько-турецької війни 1828 – 1829 рр.


129. Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала

Б установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави.


130. На відміну від «Руської правди» Південного товариства декабристів Статут Кирило-Мефодіївського братства передбачав

Г об’єднання всіх слов’янських народів уфедерацію республік.


131. Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку:

«М. Шашкевич – Я. Головацький – М. Драгоманов – І. Вагилевич»?

В М. Драгоманов


132. У якому році стараннями Я. Головацького було видано альманах «Русалка Дністровая»?

А 1837 р.


133. Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

Б Кирило-Мефодіївськебратство


134. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії... Писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про... можливість існування України як окремої держави. ...за підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно визнати одним з найнебезпечніших злочинців... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус» Кого влада вважала «найнебезпечнішим злочинцем»?

В Т. Шевченка


135. У якому регіоні відбулися описані нижче події?

«Приводом до массового виступу селяну 1831 р. Стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей».

А Закарпаття


136. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент у наслідок

Г революції 1848 – 1849 рр.


137. У якому регіоні відбулася описана нижче подія?

«Утравні 1848 р. Утворюється Головна руська рада, яка у своєму маніфесті висловила ідею розподілу регіону на дві провінції – польську та українську з окремими адміністраціями».

В Галичина


138. У наслідок революції 1848 – 1849 рр. У Австрійській імперії

Б представники українського населення стали залучатися до парламентської діяльності.


139. Що з указанного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?

1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.

2. Викуп селянами польових наділів.

4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей.

А 1, 2, 4


140. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії?

1. Формуваннявисокогорівняконцентраціївиробництва.

2. Завершенняпромисловогоперевороту.

4. Формуванняринкувільнонайманоїпраці.

В 1, 2, 4


141. Земська реформа 1864 р. Не поширювалася на

Г ПравобережнуУкраїну.


142. Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини ХІХст.

2. І. Франко

5. Ю. Бачинський

6. Ю. Федькович

Б 2, 5, 6


143. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно- політичну єдність із російським народом і російською державою, називали

А москвофіли.


144. Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців, називали

В народовці.


145. 1863 р. і 1876 р. В історії України пов’язані з

В забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.


146. Ким запроваджено викладені нижче заборони?

«Недопускати ввозу в межі імперії... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...»

Б імператором Олександром ІІ


147. Поява Емського указу (1876 р.) імператора Олександра ІІ пов’язана з

А активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.


148. Емськийуказ (1876 р.) імператора Олександра ІІ спричинив

Г закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.


149. У яких міста хрозташовані пам’ятники садово-паркового мистецтва «Софіївка» та «Олександрія»?

В Умань, Біла Церква


150. Відкриття Харківського університету пов’язано з ім’ям

Г В. Каразіна.


151. У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам’ятки архітектури України?

А класицизм


152. З ім’ям Іллі Мечнікова пов’язано

А створення першої в Росії (другоїусвіті) бактеріологічної станції.


153. Об’єднання української інтелігенції – громади – відновили свою діяльність у

Б 1870-хрр.


154. Укажіть прізвища активних учасників громадівського руху 1870 – 1890-х років?

2. В. Антонович

4. М. Драгоманов

6. Ф. Вовк

7. О. Потебня

Г 2, 4, 6, 7


155. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Вважаючи себе соціалістом, заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату як помилкову і шкідливу для українства. Саме під його впливом в Україні ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на федеративну державу» Г М. Драгоманова


156. Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив

Б переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній незалежній державі.


157. З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»?

В П.Чубинський, М. Вербицький


158. На карті заштриховано українські землі, що наприкінці ХІХ – на початку ХХст. Спеціалізувалися на товарному

А буряковому виробництві.


159. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХст. сприяла

Б створенню монополістичних об’єднань.


160. Яка форма монополістичного об’єднання булла домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХст.?

Г синдикат


161. На діаграмі зображено обсяги виробництва певної продукції на Наддніпрянській Україні в обсягах загальноросійського виробництва (у %) на початку ХХст. Яке судження підтверджується даними діаграми?

Г Регіон займав ключові позиції в гірничо-металургійному, цукровому виробництві, виробляючи менше половини продукції машинобудування та металообробки.


162. Укажіть завдання, що мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?

1. Підняти ефективність сільського господарства.

4. Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі.

6. Вирішити проблему аграрного перенаселення.

Б 1, 4, 6


163. У наслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні

В утверджено приватне селянське землеволодіння.


164. Про якого митця йдеться в уривку з історичногоджерела?

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

Б С. Крушельницьку


165. Якими цифрами на карті позначено території Російської імперії, приєднання яких до своїх володінь планувала Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни?

А 2, 3


166. На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою

Б Головної української ради.


167. Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок

А початку Першої світової війни.


168. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив ізрук вруки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини».

Девідбулися описані події?

А г. Маківка


169. Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на Наддніпрянській Україні підчас Першої світової війни?

Г посилювала репресії протинього


170.Бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін

Б «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».


І це ще не все!Див. за 26.05.2010

Перехід від тоталітарного до демократичного суспільства передбачає досить тривалий перехідний період, протягом якого змінюється геополітична, соціальна та економічна політика держави. За визнанням екс-президента України Л.Кравчука, тоталітарний період в Україні характеризувався напівколоніальним місцевим урядом і владою рабів над рабами. Створення нової України – це єдине рішення, яке допомогло вийти із стану рабства, а збереження державного суверенітету і незалежності – це єдина умова яка гарантує неможливість повернення до минулого рабського існування. Але питання «не впасти б Україні знову в рабство» все ж таки залишається. Пригадаймо підсумки голосування на виборах Президента України. Знову Схід і Захід? Лівобережна і Правобережна Україна? «Московська» і «американська» партії? Мимо волі напрошуються історичні паралелі, а на пам'ять приходять слова Івана Мазепи:

Від Жовтої взявши Води,

Не маш любви, не маш згоди.

Чрез незгоду всі пропали –

Самі себе звоєвали.

У зв’язку з цим спробуємо в найзагальнішому вигляді кинути погляд в найближче майбутнє і з’ясувати які ж геополітичні чинники визначатимуть розвиток нашої держави, характер її зовнішньополітичної діяльності, сприятимуть зміцненню суверенітету та незалежності. Для України, яка в продовж своєї історії перебувала в центрі геополітичних інтересів кількох держав, зовнішньополітичний вибір має не лише внутрішнє, але й важливе міжнародне значення. Показовою у цьому плані є позиція яку зайняло нове українське керівництво на чолі з Президентом В.Ющенком, який на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні, відмітив, що серед нових пріоритетів України – інтеграція до європейських та євроатлантичних структур. «Ми будемо не стукатись у двері Європейського Союзу, а щоденно впроваджувати європейські соціальні, гуманітарні стандарти в Україні. Ми вітаємо всі сигнали ЄС, які свідчать про підтримку такої політики». За умови збереження багатовекторності зовнішньої політики України принциповий європейський вибір обумовлюється не сьогоденною кон’юнктурою, а національними інтересами. Об’єднана Європа вже перебрала на себе частину відповідальності за становлення України як стабільної демократичної держави. Пріоритетним має стати набуття повноправного членства у Європейському Союзі, який, певно, визначатиме образ Європи ХХІ ст. Такий стратегічний курс міг би усунути вагання потенційний партнерів, пов’язані з «невизначеністю» і «непередбачуваністю» України. Щоправда, перспектива інтеграції України до західних структур не настільки близька, як сподівалися раніше. Для вступу до Європейського Союзу доведеться подолати дуже високий «поріг», який буде значно вищим для нашої країни ніж, скажімо, був для країн Прибалтики або Польщі. Проте певні зрушення у цьому напрямку є. Зокрема, мова йде про рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць НБСЄ про визнання України повноправною учасницею цього форуму; підписання Президентом України Заключного акту і Паризької хартії для нової Європи; участь України у міжнародній програмі «Партнерство заради миру», членство в Раді Європи та багато іншого. З урахуванням останніх подій в республіці імовірність реалізації проголошеного курсу викликає сумніви. Водночас виникає питання – а чи готова Європа, чи дійсно хоче вона вступу України до Євросоюзу? Адже членство в Євросоюзі означає не лише встановлення єдиних правил політичної гри (забезпечення справжньої демократії, парламентаризм, верховенство законів та соціальні гарантії громадян), але і однакові умови економічної діяльності, єдиний ринок праці та товарів, відсутність внутрішніх митних та інших кордонів, єдині правила конкурентної боротьби і тому подібні зміни. В цій ситуації, Україна з її колосальним промисловим і науково-технічним потенціалом, стає для європейських держав серйозним конкурентом. Не претендуючи на всебічний і глибокий аналіз економічних відносин між Україною і Європою, розглянемо лише один приклад. Членство в Євросоюзі автоматично означає зближення з НАТО і переозброєння Збройних Сил України. Як слушно зауважує О.Лозовицький «виробництво озброєнь перетворилося на орієнтовану на зовнішній ринок процвітаючу галузь промисловості з мільйонною зайнятістю. Успішна зовнішня діяльність приносить астрономічні прибутки, що стимулюють інші галузі промисловості і відповідні наукові дослідження, а також покривають витрати на національні збройні сили. Продаж ліцензій спонукає до постачання устаткування і встановлення стійких зв’язків, і тому постачальник своєю експортною стратегією впливає на боєздатність збройних сил покупця і його політику. У зв’язку із зміцненням економічних позицій, утвердженням суверенного політичного курсу та переозброєнням держави Західної Європи перетворилися на провідних виробників і експортерів зброї. Проте, відомо, що Україна займає шосте місце в світі за обсягом виробництва та продажу високоякісної та високотехнологічної зброї. Загальновідомі і успіхи українських авіабудівників та конструкторів. Руйнувати основу власної оборонної галузі уряд України, і в це хочеться вірити, не стане. Не важко здогадатись, що українська продукція має всі можливості, за рівних умов, витіснити аналогічну європейську або успішно конкурувати з нею, що означає не лише втрату прибутків, але і скорочення виробництва, зменшення фінансування в соціальну сферу, зростання безробіття та інші негативні для Європи наслідки. Висновок очевидний: 1)Україна Європі потрібна, але лише як стабільна, демократична, позаблокова, бажано, фінансово залежна держава яка не здатна загрожувати ні її спокою, ні матеріальному достатку і яка, залишаючись європейською державою, матиме «особливий» статус доброго сусіда, але не члена Євросоюзу. 2) Вигідним для Європи є і географічне розташування України територія якої відділяє Росію, а через Росію і азійські держави, від Заходу. Адже вступ нашої держави до Євросоюзу означає неминуче наближення до кордонів з Російською федерацією. Отже – знову роль «санітарного кордону». То може Україні слід зблизитись із Росією? Розглянемо і цей варіант. З часу проголошення незалежності України договірна база україно-російських відносин нараховує близько 350 документів, що дало свої позитивні наслідки. Серед них – об’єднання енергосистем обох держав; створення міжурядової комісії, яка повинна збиратися регулярно двічі на рік; підписання договору про делімітацію сухопутної частини українсько-російського кордону; парафінування міністрами закордонних справ угоди про стратегічне партнерство між двома державами і т.д. Проте головне питання для незалежної держави – її безпека. Росія намагається відновити свій статус одного з геополітичних центрів світу, відродитися за словами Чубайса як «ліберальна імперія». При цьому, для відновлення статусу великої держави Росії необхідна Україна, оскільки «разом вони створюють критичну масу, яка негайно збільшує свою вагу у Східній, Центральній Європі, в Північній Євразії в цілому» [Див. Гальчинский А. «Осторожно!» – Россия // Зеркало недели. – 2003. – 24-30 мая.] Крім того, панування над Україною дає Росії найкращі природні кордони в Європі – Карпати, нижню течію Дунаю, берег Чорного моря, що, в свою чергу, забезпечує надзвичайно вигідне економічне та політичне станове у цьому регіоні. Звідси цілком доречним є твердження директора Національного інституту стратегічних досліджень України А.Гальчинського, що «нинішня геополітична ситуація складається так, що Україна для Росії виявляється більш значима, а не навпаки». Факт не заперечний, але постає питання – в якій ролі бачить Україну російське керівництво? Не вдаючись до надмірного цитування «русских патриотов» – державників, згадаємо загальновідомі антиукраїнські погляди Солженіцина, Лужкова, Руцького, Жириновського. Сутність цих поглядів висловив відомий російський аналітик Є.Гайдар, заявивши, що «імперські державницькі ідеали вийшли з вогню революції тільки перетвореними і посиленими». Вдамося до історичної аналогії. У 1920 році монархіст Шульгін, узагальнюючи досвід революції й громадянської війни, писав: «Резюме… Проти волі моєї, проти волі твоєї – більшовики: 1) відновлюють воєнну могутність Росії; 2) відновлюють кордони Російської держави до її природних меж; 3) готують пришестя самодержця російського». Ці слова і сьогодні не втратили актуальності: численні державники урочисто проголошують своєю пріоритетною метою дві перші, проголошені Шульгіним, хоча зараз це звучить як «зміцнення» і «збереження» воєнно-промислової могутності і відтворення в тій чи іншій формі Союзу РСР. А коли всі сили держави сфокусовані на вирішенні цих двох завдань – саме по собі вирішиться і третє. На підтвердження сказаного зішлемся на указ Президента РФ № 940 від 14 вересня 1995 року, яким був затверджений «Стратегічний курс Росії з державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав». Цим документом передбачається: 1) приєднання всіх держав до митного союзу; 2) використання російського рубля в якості резервної валюти; 3) створення оборонного союзу, а в кінцевому висновку – створення «інтегрованого економічно і політично об’єднання держав» (читай - СРСР). Незабаром незмінність проголошеного курсу підтвердив голова російського уряду М.Касьянов. Наведемо кілька висловлювань російського прем’єр-міністра подані В.Княжанським в газеті «День»: «Россия рассчитывает осуществить более широкую интеграцию с Украиной, чем создание зоны свободной торговли»; «Россия ставит целью экономическую интеграцию в единое экономическое пространство с едиными налогами и таможенными границами, едиными тарифами, включая тарифы на транспорт и энерготранспортные системы»; «Как последний штрих, экономическая интеграция должна включать единую валюту». Ну а що означає єдина валюта – пояснювати не потрібно. Підведемо підсумки: на Сході, на відміну від Заходу, Україну чекають «братні обійми», але сумний досвід перебування у складі спочатку Російської, а потім Радянської імперії змушує українське керівництво бути досить стриманим. Та і значна частина громадян України, не лише в західних областях, негативно сприймає ідеї зближення з Росією. В цій ситуації вирішальним фактором зовнішньої політики України залишається багатовекторність, яка передбачає економічне зростання за західними зразками (соціально орієнтована ринкова економіка, здоровий протекціонізм з боку держави, розвиток середнього та дрібного бізнесу, відкритість і доступність для інвестора) та/і тісну співпрацю з євроструктурами як в рамках ООН, так і в рамках ЄС, при одночасному збережені стратегічного партнерства з Росією на засадах добросусідства і взаємної вигоди.